Nekuřte nám tady prosím ... !!

Pohlcovač tmy

Pohlčovač tmy

Po léta se nám tvrdilo,
že žárovky vyzařují světlo.

Poslední výzkumy však ukázaly, že je tomu jinak. Žárovky nevyzařují světlo, ale zato pohlcují tmu. Proto se jim správně má říkat pohlcovače tmy. Teorie pohlcovačů tmy dokazuje, že tma má hmotnost a je težší a rychlejší než světlo. Základem teorie pohlcovačů tmy je tvrzení, že žárovky pohlcují tmu. Vezměme si pohlcovač tmy ve vašem pokoji. Jistě potvrdíte, že v jeho blízkosti je méně tmy, než kdekoliv jinde. Čím větší pohlcovač, tím více tmy dokáže pohltit. Pohlcovače na parkovišti mají mnohem větší kapacitu než pohlcovače ve vašem pokoji. Stejně jako všechny věci má pohlcovač tmy jen omezenou životnost. Jakmile se tmou naplní, nemá kam další tmu pohlcovat. To se projeví tmavou skvrnou, která je v plném pohlcovači jasně viditelná. Tma, kterou pohlcovače pohltí, jde pak dráty do energetických závodů, které ji likvidují, obvykle za pomoci fosilních paliv. Primitivním pohlcovačem tmy je i svíčka. Nová svíčka má knot bílý. Po prvním použití zjistíte, že v důsledku pohlcené tmy knot zčernal. Dáte-li do blízkosti fungující svíčky tužku, zčerná také. Je to proto, že kolem ní proudila tma do svíčky. Nevýhodou těchto primitivních pohlcovačů tmy je jejich omezený dosah. Existují i přenosné pohlcovače tmy. V nich má žárovka příliš malý objem a proto se musí do její blízkosti instalovat odkladiště tmy, lidově zvané baterie. Jakmile se odkladistě zaplní, musí se vyprázdnit nebo vyměnit; potom může pohlcovač opět fungovat. Tma má hmotnost. Ta se projevuje třením, při přechodu tmy do pohlcovače a toto tření pohlcovač zahřívá. Proto neni radno dotýkat se pohlcovače v činnosti. Ještě větší problémy jsou u svíčky: hmota tmy do ní musí proniknout pevným knotem místo průhledného skla. Tím se uvolňuje ještě více tepla a není proto vhodné sahat ani na hořící svíčku. Zahřívání pracujícího pohlcovače je pochopitelné. Stlačujete-li plyn, zahřívá se - a stejně se zahřívá i tma stlačovaná do drátu žárovky. Tma je težší než světlo. Plavete-li těsně pod hladinou, vidíte kolem dostatek světla. Ponoříte-li se hlouběji a hlouběji, všimnete si, že je kolem stále větší tma. Ve velké hloubce je tma úplná. To je proto, ze těžší tma klesá ke dnu a lehčí světlo zůstává nahoře. Proto se také světlo a lehký v angličtině řekne stejně. Zbývá ješťě dokázat, že tma je rychlejší než světlo. Postavíte-li se v osvětlené místnosti před zavřenou skříň a otevřete pomalu dveře, uvidíte světlo pomalu pronikat dovnitř. Tma je však tak rychlá, že ji nikdy neuvidíte prchat ze skříně ven. Až tedy príště uvidíte žárovku, nezapomeňte, že to není světelný zdroj, ale naopak pohlcovač tmy.